loading...
60-те години. Баскетболисти на ВИФ.
Close
Баскетболистите на ВИФ изнасят на сцената на Народния театър пантомима в 7 картини, посветена на баскетбола. На снимката е изобразена жива картина, представяща д-р Джеймс Нейсмит, създателя на баскетбола, с първите баскетболисти от 1891 година.