НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Майя Николова, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(444) / стая 212
Мобилен тел: 0889667214
Дом. адрес: Люлин-9, бл.986, вх. А, ет.8, ап.23 София - пк 1324
E-mail: maya_neytcheva@yahoo.fr

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 9.03.1949 г. в гр. София

1971 г. - Диплома за висше образование с професионална квалификация “Преподавател по физическо възпитание и спорт“, ВИФ “Г. Димитров”, София.
1976 г. - Образователно квалификационна и научна степен “доктор”.
1977 г. - Специалист в отдел “Наука” - ВИФ по НИР.
1978 г. - Асистент в катедра “Водни спортове” - ВИФ Г.Димитров”, София.
1981 г. - Старши асистент в катедра “Водни спортове”-ВИФ “Г.Димитров”, София.
1990-1992 г. - Гл.Асистент по плуване във Висшето училище по физическо възпитание и спорт в гр. Мостаганем Алжир.
1995 г. - Доцент по теория и методика на физическото възпитание и спорта (плуване) в катедра “Водни спортове”.
Съдия по плуване и водна топка.
1994 - 2004 Председател на Спортен клуб “Водни спортове” при НСА, София.
Председател на Спортен клуб “Спешъл Олимпикс - Триадица“, София.
1997 - 2004 г. - Секретар по въпросите на висшето образовани в Националния професионален синдикат “Промяна“ София.
Чуждоезикова подготовка: Френски език-говоримо и писмено. Руски език-говоримо.


Педагогическа дейност

2000 - 2004 г. - Участва в програмата на Европейския съюз за преподавателска университетска мобилност - по “Еразмус” - Франция, Париж Х (АФА и спорт).
2003-2004 г. - Ръководител на проект за АФА и спорт на деца и младежи в неравностойно положение в програма “Младеж” на Европейската комисия по образование.


Спортна дейност

1968 г. - Почетно спортно звание “Майстор на спорта по плуване”.


Треньорска дейност

1978 - 1990 г. - Тренъор по плуване към ФД “Академик”Тренъор по водна топка - жени към СК “Октомври-НСА“.


Научни интереси

2003 - 2004 г. - Директор на магистърска програма “Адаптирата физическа активност и спорт” за ОКС магистър в НСА “В.Левски”.
Интересува се от: Спорт, Екология, Здраве, Музика


Публикации, учебници, ръководства

1975 - 2004 г. - Автор и съавтор на 80 научни публикации, ръководства и учебни помагала.


 

Сподели във Facebook Twitter Share