НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Лъчезар Стефанов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Физиология и биохимия
Сектор Физиология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(279)
E-mail: luchos@abv.bg

Образование и кариера

1985 г. - Завършва Медицинска Академия - гр. София, специалност - дентална медицина.
1985 до 1990 - работи като участъков стоматолог;
1990 - печели асистентски конкурс в НСА към катедрата по физиология и биохимия;
През 2001 г защитава докторат.


Педагогическа дейност

Провежда лабораторни упражнения и лекционен курс по физиология на човека и физиология на физическите натоварвания за студенти от II и III курс, от всички специалности на НСА. Провежда консултации за студенти и колеги - преподаватели, по график, всяка сряда от 9 до 10 часа в катедрата след предварителна уговорка. 


Научни интереси

Бързина на зрително-двигателната реакция;
Физиология на зрението;
Влияние на статично-силовите натоварвания върху сърдечно-съдовата система;
Методи за определяне на анаеробен праг при физически натоварвания;
Методи за изследване на сърдечно-съдовата система.


Публикации, учебници, ръководства

1. Стефанов Л, Петров Л, Методика и апаратура за изследване на зрително-двигателното реакционно време при светлинни стимули, подадени в различни области на зрителното поле. Годишна научна конференция на НСА - 23.05.1995; Доклад в том I. секция III 1997 г. стр.57 – 64.
2. Stefanov L., Petrov L., Methods and Apparatuses for Measuring Reaction Time as a Function of Light Stimulus Location in the Visual Field. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, Vol. 21, No 1/2, 1995 pp. 36.
3. Славчев А, Иванова Г, Стефанов Л, Effects of the Training Modelsof Junior Runners on 400 m and 800 m followed by Pulsometry. Сборник трудове - Симпозиум "Архангеловац' 96", свитък VII Нови Сад, 1996 стр. 271 – 275.
4. Стефанов Л,. Взаимовръзка между плътността на фото- рецепторите в различни области на ретината и елементарното зрително-двигателно реакционно време при скотопични условия. Спорт Общество Образование, Том 3, НСА -1997 г. стр. 201 – 208.
5. Програмирана тетрадка за упражнения по физиология.
6. Стефанов Л, Вариативност на простото зрително-двигателно реакционно време. Спорт Общество Образование, Том 4, НСА Прес, 2001, стр. 184 – 192.
7. Стефанов Л, Устройство за контрол на централната фиксация на погледа и мигането. Спорт Общество Образование, Том 4, НСА Прес, 2001, стр. 192 – 198.
8. Stefanov L, SHAPE OF DISTRIBUTION OF VISUAL-MOTOR REACTION TIME AND SOME NONPARAMETRIC STATISTICAL METHODS. Zbornik Radova, Nish, 1998, pp. 83 – 89.
9. Stefanov L, Influence of stimulus localisation in visual field on variance of simple visual-motor reaction time. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, Vol. 24, No 1/2, 1999 pp. 31.
10. Стефанов Л, Елементарно зрително-двигателно реакционно време – физиологични граници и статистически подход за обработка на резултатите. Спорт Общество Образование, Том 5, НСА Прес, 2002, стр. 410 – 417.
11. Стефанов Л, Кластерен анализ на данните получени при измерване на зрително-двигателно реакционно време. СПОРТ ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ, НСА Прес, том 8, 2003, стр. 721 – 727. 
12. Стефанов Л, Михайлов В, Зрение и спорт.- Учебно помагало, НСА Прес, 2003-01-07.
13. Михайлов В, Стефанов Л, Мозъчно кръвообращение и статичносилова работа – влияние на степента на натоварване. Спорт & наука, кн. 6, 2002, стр. 57. 
14. Стефанов Л, Добрев П, Мазнев И. Промяна на артериалното кръвно налягане след тренировка по силов трибой при ветерани. – Научна конференция – 2003 (под печат). 
15. Стефанов Л. Гаусово разпределение и просто зрително-двигателно реакционно време Спорт & наука, кн. 3, 2003. стр. 59. 
16. Стефанов Л. Тренировка на спортното зрение. Спорт & наука, кн. 2, 2003, стр. 47. 
17. Стефанов Л, Михайлов В. Влияние на тренировките по силов трибой при ветерани върху средното артериално налягане и произведението пулс-налягане. Спорт & наука, кн. 2, 2004, стр. 113. 
18. Михайлов В, Стефанов Л, Сомлев П. Динамика на кислородната консумация при гребци - младша възраст, изследвани чрез стъпаловиден тест до отказ. Спорт & наука, кн. 3, 2004, стр. 59.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следват някои трудове:

Документи
 
Промяна на артериалното кръвно налягане след тренировка по силов трибой при ветерани.
д-р Л. Стефанов - катедра “Физиология и биохимия” проф. П. Добрев д.п.н. - катедра “Тежка атлетика, бокс и фехтовка” доц. д-р И. Мазнев - катедра “Анатомия, биомеханика и спортна медицина” СПОРТ ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ, том , Сборник с доклади от годишната Научна конференция на НСА от май 200, НСА ПРЕС-200, стр. -Зрение и спорт
Д-р Л. Стефанов, Д-р В. Михайлов. Учебно помагало. НСА ПРЕС-София, 2003

??????? ??? Facebook Twitter Share