НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Пенка Пеева, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Спорт за всички
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(254)
E-mail: pepi60peeva@abv.bg

Образование и кариера

1. 1966 г – завършва 114 гимназия с изучаване на английски език

2. 1973 г – Завършва Биологически факултет към СУ „Кл.Охридски” с І-ва специалност „Биология и ІІ-ра специалност „Химия”

3. 1981 г – защитава научно – образователна степен „доктор на медицинските науки” във ВИФ „Г.Димитров”

4. 1993 г – получава професионална квалификация „Учител по физическо възпитание” във ВИФ „Г.Димитров”

5. 1999 г – става доцент в Сектор „Спорт за всички”, НСА „В.Левски”

Кариера:

1. 1966 -1970 г – изпълнява длъжността технически сътрудник в Институт по физиология на човека към БАН

2. 1970 – 1972 г- изпълнява длъжността технически сътрудник в Биологическия ф-т към СУ „Климент Охридси”

3. 1974 – 1981 г – е редовен докторант към катедра „Физиология и биохимия”, ВИФ „Г.Димитров”

4. 1981 – 1987 г –работи като биолог специалист във ВИФ „Г.Димитров”

5. 1987 - 1993 г – работи като научен сътруднек във ВИФ „Г.Димитров” / катедра ЛФК /

6. 1993 – 1999 г – работи като гл.асистент във НСА / катедра ТФВ /

7.от 1999 г до момента е доцент в НСА „В.Левски / Катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”

8. до 2004 г е член на УС на БСА

9. до 2007 е Ръководител на Научна комисия и лектор към БСА

10. до 2007 е Член на съдийска колегия и международен съдия към БСА


Педагогическа дейност

- Дългогодишен преподавател по Спорт за всички , ТМФВ и в редица магистърски програми

- Лектор на курсове за подготовка на инструктори по аеробика, каланетика и стречинг


Научни интереси

В областта на спорта за здраве / аеробика, каланетика, стречинг, йога, пилатес и други фитнес дисциплини , фитнес програми за подобряване на здравето и регулиране на телесното тегло/ , здравословния начин на живот, двигателна та рекреация в свободното време


Публикации, учебници, ръководства

Давидов Д., П.Пеева. Спорт за всички. С.,1995. / учебник /

Пеева П., М.Златарева. Каланетика. С.,1992. / методическо ръководство /

Пеева П., М.Златарева. Каланетика. С.,1995. / методическо ръководство, второ преработено издание/

Peeva P., E.Nikolova. Foundation of the Theory and Methodology of Physical education. Sofia, 2004. /textbook for foreign students /.

Участвала е с доклади в редица научни форуми у нас и в чужбина

Автор е на над 70 научни и научно-популярни статии и доклади в областта на Спорта за всички

Научен ръководител е на две успешно защитили докторантки и на над 50 дипломни работа на бакалаври и магистри.

Участвала е в разработването на два международни образователни проекта.


Приемно време: всеки понеделник от 13.00 до 14.00 часа.

Сподели във Facebook Twitter Share