НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Денка Маринова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(108)

Образование и кариера

Денка Маринова е e кинезитерапевт, докторпо кинезитерапия, възпитаник на Националната Спортна Академия “В. Левски” – София.

Защитава дисертация на тема „Комплексна поддържаща терапия при множествена склероза“.

Придобита специалност “Медицинска физкултура“ през 1995 г към Медицински университет гр. София.

Професионалната й дейност започва през 1991 година в 8-мо ДКЦ гр. София. Клинична практика в областта на ортопедията, травматологията и неврологията от 1991 г до 2010 г.

Академичната и кариера датира от 2001 година като хоноруван преподавател в катедрата по “ГМ на кинезитерапията” на НСА “В. Левски” – София.

Член е на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.


Научни интереси

1. Кинезитерапия в неврологията – методики на кинезитерапия при лечението на неврологични заболявания – множествена склероза, ЛАС, оптикомиелит и други невроимунологични заболявания.

2. Китайски традиционни методи на лечение – акупунктура, мурикулотерапия, китайски масаж.

3. Влиянието на акупунктурата при болков сивндром.

4. Методики на китайски масаж при констипация, артериална хипертония, диабет и др.

5. Методики на адаптирана физическа активност и спорт – лечебно плуване

6. В областта на неконвенционалните методи за ефикасно повлияване на индивидуалното здраве -акупунктура, китайски масаж и аурикулотерапия, приложна кинезиология, диагностика по ФОЛ, хомеопатия, и др.


Публикации, учебници, ръководства

Участия в редица научни форуми, конгреси и конференции в областта на кинезитерапията, физикалната терапия, и неврорехабилитацията, Лектор в национални здравни форуми.


 

Сподели във Facebook Twitter Share