НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. д-р Милена Николова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Физиология и биохимия
Сектор Физиология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(282)
Мобилен тел: 0898 77 65 71
E-mail: milenaniko@gmail.com

??????? ??? Facebook Twitter Share