НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. инж. Николай Йорданов, доктор

Департамент ДЕОИТ
Център „Информационни системи и технологии”
Лаборатория „Комуникационни и интернет технологии”
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(383)
Мобилен тел: 0898-77-64-38
Дом. адрес: София, кв.Лозенец, ул.Крум Попов #31
E-mail: nick@nsa.bg

Образование и кариера

Завършил е Технически университет - София, специалност "Автоматизация".
Защитил е докторска дисертация и притежава образователната научна степен Доктор.
Хабилитиран е и притежава академичната длъжност Старши научен сътрудник. 


Педагогическа дейност

Бил е дългогодишен преподавател по биомеханика, информатика и статистика в НСА. Един от създателите на тези дисциплини в академията. Освен работата му със студентите през неговите курсове за начална компютърна грамотност преминават почти всички преподаватели и служители на НСА (повече от 200).


Публикации, учебници, ръководства

1. Йорданов Н., К.Бойчев, В.Бачев. Определяне на кинематичните характеристики на човешкото тяло по стереофотограметричен път - основни принципи и възможности. ВФК, кн.12, 1978.

2. Милев Н, Н.Йорданов и др. Тензометрична смесена успоредка за изследване динамичните усилия при изпълнение на гимнастическите упражнения. ВФК, кн.3, 1982.

3. Йорданов Н., О.Тишинов, М.Маринов. Апарат за изследване тактическата подготовка на баскетболистите. ВФК, кн.4, 1982.

4. Добрев П., Т.Миндов, Н.Йорданов, В.Боянов. Динамика на силата, пулса и кръвното налягане след максимално изометрично напрежение в интервал от 6 секунди у млади и възрастни тежкоатлети, ВФК, кн.10, 1983.

5. Миков Ц., О.Тишинов, Н.Йорданов, Н.Христов. Тензометрична платформа за регистрация на равновесната устойчивост при изпълнение на упражнения от груповата акробатика. ВФК, кн.3, 1984.

6. Димова Ц., Н.Йорданов, О.Тишинов, К.Андонов. Компютърна система за кинематичен анализ на гимнастически упражнения. ВФК, кн.5, 1985.

7. Миков Ц., Н.Йорданов, О.Тишинов, Б.Димитрова. Методика за изследване на равновесната устойчивост на греда. ВФК, кн.9, 1985.

8. Димова Ц., Н.Йорданов, О.Тишинов, К.Андонов. Видеокомпютърна система за регистрация и анализ на гимнастически упражнения на висилка. ВФК, кн.12, 1985.

9. Yordanov N., Tc. Dimova, O.Tishinov. Express assesment of judging in artistic gymnastics. International symposium “Judging and organisation of the competitions”, Roma, Italy, 1985.

10. Йорданов Н., М.Николаев, Н.Кръстев. Компютърна информационна система Хандбал (КИСХ). Ведомствено издание на БФ Хандбал. 1986.

11. Йорданов Н., Ц.Миков, О.Тишинов, Н.Петков. Комплексна електронно-компютърна система за експресно измерване и оценяване на равновесната устойчивост. ВФК, кн.1, 1986.

12. Миндов Т., Д.Миндов, Н.Йорданов. Биомеханичен анализ на един от възловите моменти при хвърлянето на чук. Моделиране на опорния период. Треньорска мисъл, кн.4, 1986.

13. Йорданов Н, Н.Кръстев, М.Николаев. Система за запис и оценка на игровата ефективност в хандбала. Треньорска мисъл, бр.8, 1986.

14. Димова Ц., Н.Йорданов, О.Тишинов. Методика за биомеханичен анализ на гимнастическите упражнения с помощта на компютърна техника, ЦНПДС, С., 1986

15. Jordanov N., N.Khadjiev, S.Ivanov, O.Tishinov. Videocomputer methods in biomechanical analysis of sports activities. V-th International Symposium of biomechanics in sport. Athens, Greece, 1987.

16. Tishinov O., N.Khadjiev, S.Ivanov, N.Jordanov. Methods for registration and analysis of balance stability. V-th International Symposium of biomechanics in sport. Athens, Greece, 1987.

17. Димитров Л., А.Гигов, Н.Йорданов. Компютърна система за обучение и контролиране знанията на млади футболисти от състезателния правилник по футбол. ВФК, кн.12, 1987.

18. Шишков А., Н.Йорданов, Н.Кръстев, М.Николаев, Я.Брогли. Компютърна информационна система за събиране и срочен анализ на данни за игровата ефективност на отборите и състезателите по футбол. Ведомствено издание на Българския футболен съюз, 1988.

19. Хаджиев Н., Н.Йорданов, Ц.Добрева. Управление на тренировъчните натоварвания по гимнастика с помощта на компютър. Научно-приложна конференция ‘Компютърът във физическата култура и спорта’, юни 1986. Нучни трудове на ВИФ, том XXIX-1989, книга V.

20. Димова Ц., Н.Йорданов. Експресна оценка на съдийстването в гимнастиката. Научно-приложна конференция ‘Компютърът във физическата култура и спорта’, юни, 1986. Нучни трудове на ВИФ, том XXIX-1989, книга V.

21. Йорданов Н., Н.Кръстев, М.Николаев. Система за директен компютърен запис на хандбална среща и анализ на игровата ефективност. Научно-приложна конференция ‘Компютърът във физическата култура и спорта’, юни, 1986. Нучни трудове на ВИФ, том XXIX-1989, книга V.

22. Иванов С., Н.Йорданов, Б.Трайкова. Върху някои неявни параметри на теста за бързина на реакцията. Научни трудове на ВИФ, том XXIX-1989, книга V.

23. Йорданов Н., М.Маринов. Системен подход за тестова проверка на правилознанието по баскетбол, волейбол и хандбал. Научни трудове на ВИФ, том XXIX-1989, книга V.

24. Шишков А., Н.Йорданов, Л.Димитров, М.Николаев. Анализ на отборната игрова ефективност на евро-футбол-88. Общоинститутска научна конференция – 1988 г. Научни трудове на ВИФ, том XXIX – 1989, книга II.

25. Радулов В., Н. Йорданов, М.Божинова. Спортната гимнастика на олимпийския подиум в Сеул – постижения и тенденции. ВФК, кн.4, 1989.

26. Шишков А., Л.Димитров, Н.Йорданов. Някои изводи от европейското първенство по футбол. ВФК, кн. 5, 1989.

27. Димова Ц., Н. Йорданов Н., М.Божинова. Съдийството по спортна гимнастика в Сеул – квалификация и пристрастие. ВФК, кн. 7, 1989.

28. Йорданов Н., Н.Юруков. Метод за оценка на играта на вратаря и ефективността на нападението. ВФК, бр.2, 1990.

29. Шишков А., Н.Йорданов, В.Димитров. Система за планиране, програмиране, контрол и отчитане на тренировъчната и състезателната дейност и общото състояние на професионалните футболни клубове. ВФК, кн. 6, 1990..

30. Цветков В., Н.Йорданов. Фактори, определящи комплексната спортна подготвеност на баскетболисти през отделните периоди на годишния цикъл. ВФК, бр. 9, 1991.

31. Shishkov A, N.Jordanov, S.Shishkov. Computer analysis of the soccer game. Third IOC World Congress on Sport Sciences, Atlanta, Gеorgia, USA, September 1995.

32. Кирас В., О.Тишинов, А.Тодоринов, Н.Йорданов. Методика за кинематичен анализ на гимнастически упражнения с приложение на видео и компютърна техника. Спорт и наука, кн.1, 1999.

33. Боянов В., А.Христодуло, Н.Йорданов. Морфологични особености на жени, занимаващи се с фитнес в Кипър. Спорт и наука, кн.3, 2007.

34. Йорданов Н., Компютърен анализ на състоянието на националния отбор по футбол (изводи от мача Албания-България, 17 октомври 2007 г.). Спорт и наука, бр.6, 2007.

35. Йорданов Н., Експресна методика за анализ на тренировъчните натоварвания във футбола. 4-та международна научна конференция на катедра Футбол и тенис, 2008.

36. Йорданов Н., Компютърна методика за изследване на физическото развитие и дееспособността. Спорт и наука, кн. 4, 2008.

37. Йорданов Н., Страничното хвърляне – важен елемент във футбола. 5-та международна конференция на катедра Футбол и тенис, 2009.

38. Йорданов Н., В. Генчев, Т. Василопулос. Количествен анализ на някои фактори на головата ефективност на професионални футболисти. 5-та международна конференция на катедра Футбол и тенис, 2009.

Книги
Н. Йорданов. Компютърът в помощ на футболния треньор. ТИП-ТОП ПРЕС. София, 2009.


Авторски свидетелства
Николай Йорданов е основател и ръководител на Лабораторията за уникална апаратура, където проектира и реализира над 30 апарата и комплектации за научни изследвания в най-различни спортове, за пет от които има авторски свидетелства:  

 • 1.      Стабилограф. Авторско свидетелство 33600/1983 г. Регистрационен номер 54788/1981.
 • 2.      Устройство за психологически изследвания. Авторско свидетелство  35348/1984. Регистрационен номер 59950/1983 г.
 • 3.      Устройство за психологически изследвания. Авторско свидетелство  38951/1986.  Регистрационен номер 68217/1984 г.
 • 4.      Метод и устройство за моделиране параметрите на движещи се обекти. Авторско свидетелство 40799/1987. Регистрационен номер 72590/1985.
 • 5.      Метод и устройство за анализ и моделиране параметрите на движещи се обекти в тримерното пространство. Авторско свидетелство 40799/1987. Регистрационен номер 77711/1987 г.

Апаратурни комплектации
Николай Йорданов е дългогодишен ръководител на Лабораторията за уникална апаратура, Лабораторията по електронна техника и на Компютърния център на НСА. Участва в реализирането на най-разнообразни експерименти за събиране, натрупване и обработване на данни от научни изследвания в много спортове, както и в проектирането и изработването на много апаратурни комплектации. някои от които са:

 

 1. Стереофотокомплектация за демонстрация на обемни (стерео) изображения на кости, стави, мускули и вътрешни органи с поляризирана светлина за обучението по анатомия.
 2. Електронно стробоскопично и фотограмметрично устройство за кинематичен анализ в 3-мерно пространство.
 3. Тренажор (стенд с чучело и електронен апарат) за борци.
 4. Апарат за измерване импеданса на кожата на човешкото тяло.  
 5. Платформи и програмно осигуряване за определяне колебанията на общия и локалните центрове на тежестта.
 6. Фотодиодна система с 10 поста за изследване на спринтовите бягания в леката атлетика.
 7. Електронен лидер за задаване и контролиране скоростта на плувеца.
 8. Апарат  и програмно управление на Стабилограф за определяне параметрите на равновесната устойчивост (авторско свидетелство).
 9. Апарат за измерване бързината на реакцията у боксьори при избор на варианти за нападение и защита.
 10. Четириканална тензометрична платформа за изследвания в спортната гимнастика.
 11. Стенд за изследване на изометрични натоварвания във вдигането на тежести.
 12. Апарат за изследване на оперативната памет и спортния интелект (две авторски свидетелства).
 13. Тренажор за изследване и развитие на тактическата подготовка на баскетболисти.
 14. Електронно устройство за измерване импулса на действащи сили при биомеханични изследвания.
 15. Апаратурна комплектация и програмно осигуряване за кинематичен анализ на движенията в спорта (две авторски свидетелства), получила Първа награда в научния конкурс на БСФС. Представена на Международния конгрес по спортна биомеханика в Атина.


Програмни продукти
Като ръководител на Компютърния център на НСА проектира, програмира и поддържа серия от програмни продукти (над 20) за обслужване на информационната и научно-приложната дейност в Академията. Ето някои от тях:

 1. Статистическа програма  - вариационен, корелационен, регресионен, факторен анализ и проверка на хипотези.
 2. Програма за складово стопанство на ВИФ.
 3. Програма за Труд и работна заплата (ТРЗ) в НСА.
 4. Програми за правилознанието във футбола и баскетбола.
 5. Програма за библиотечната дейност в НСА.
 6. Програма за клъстер анализ в статистиката.
 7. Програма за провеждане на кандидатстудентската кампания във ВИФ и НСА.
 8. Програма за тестово изпитване на студентите по биохимия.
 9. Програми за администриране на дейността на редица катедри в НСА.
 10. Програма Преподавател за администриране на учебната и научната дейност на преподавателите в НСА.
 11. Програма Студент за администриране работата на деканатите.
 12. Програма за контролиране на финансовите разходи в НСА.
 13. Програма за изследване на физическото развитие и дееспособността на българското население.
 14. Програма за контрол и оценка на тренировъчната дейност във футбола.

Сътрудничи в научните лаборатории по редица спортове и работи за националните отбори по спортна гимнастика (жени), хандбал, футбол и борба. За труда „Видеокомпютърна система за изследване параметрите на движещи се обекти” получава Първа награда, а за „Системата за регистрация и анализ на равновесната устойчивост (стабилограф)” - Трета награда в научните конкурси на БСФС. Има още две награди за разработките си за изследване на игровата ефективност във футбола и хандбала. Ето някои разработки в тази област:

 1. Програма за контрол и управление на тренировъчните натоварвания за националните отбори по гимнастика (внедрена в БФГимнастика).
 2. Програма за оценка на съдийството в гимнастиката и определяне на пристрастието на съдиите, представена на Международния симпозиум по гимнастика в Рим.
 3. Програма за изследване на игровата ефективност в хандбала. Внедрена в БФХандбал и използвана в много вътрешни и международни турнири по хандбал (включително и на две световни първенства).
 4. Програма за контрол и управление на тренировъчните натоварвания на националните отбори по футбол. Внедрена в Научнo-приложната Лаборатория на БФС.
 5. Програма за определяне на игровата ефективност във футбола. Внедрена в БФС и използвана 10-15 години в помощ на треньорите на националния отбор по футбол, както и в редица клубове. Представена на Световния конгрес по спортна наука в Атланта, САЩ.
 6. Информационна система за състезания по борба. Внедрена в БФБорба и използвана за информационно обслужване в редица турнири („Никола Петров“, „Дан Колов“) и на световното първенство по борба за жени.
 7. Програма за администриране на дейността на Треньорската школа по футбол. Внедрена в БФС.
 8. Информационна система за европейските клубни турнири по футбол.

Николай Йорданов има около 40 научни публикации и 5 участия в международни научни конгреси със свои разработки - по биомеханика, спортна гимнастика и в световния конгрес по спортна наука в Атланта, САЩ.

Николай Йорданов самостоятелно проектира и администрира интернет сайта на НСА. На обявената на 21 февруари 2008 г. класация на интернет сайтовете на висшите училища в България, сайтът на НСА е класиран на 2-ро място измежду всички висши училища (37 на брой).

Бил е дългогодишен лектор в Треньорската школа по футбол.

Някои софтуерни продукти, разработени от Николай Йорданов

 

Програма Преподавател. За администриране работата на редовните и хонорувани преподаватели в НСА - разписания, натоварване,
нормативи, изпълнение, научна продукция

 

Програма СТУДЕНТ за  администриране на учебния процес.

 


Програма за изследване дееспособността и физическото развитие на българското население

 

Програма Студент - DOS версия

 

Програма за тренировъчните натоварвания

 


Кандидатстудентска кампания

 


Програма P!ayMaker за изследване игровата ефективност във футбола

 

Програма Треньор. Информационна система за футболния треньор

 

Информационна система за европеските клубни турнири

??????? ??? Facebook Twitter Share