НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Вихрен Димитров

Департамент ДЕОИТ
Център „Информационни системи и технологии”
Лаборатория „Информационни и видео технологии” (ЛИВТ)
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(382,111)
Мобилен тел: 0898 77 66 68
E-mail: vihren@nsa.bg

Роден е на 20.02.1956 година в гр. София.

Средното си образование завършва през 1975 г. в техникум „Електроника” – гр. София със специалност „Електронно-изчислителна техника”. За периода 1973 – 1975 г. е председател на клуба за „ТНТМ”. Участвал е в седем научно-практически разработки, две от които са взели престижни национални награди.

Висшето си образование завършва през 1983 г. в ВИИ – гр. София (сега УНСС) със специалност „Организация и проектиране на обработката на икономическата информация”.

През периода 1983 – 1985 г. работи по разпределение в Дирекция „Оптимизация на автотранспорта” към „Автокомбинат София-град”. През 1984 г. е избран за председател на „Комисия по качеството на товарния автотранспорт”. Участва в разработката на „Автоматизирана система за оптимизация на товарния автотранспорт”, която до 1989 г. бе в практическа реализация на територията на гр. София.

През периода 1985 – 1988 г. работи в „Лаборатория за профилактика и лечение на хронично болните студенти в гр. София” към Направление „Студентски лагери и спортни съоръжения” на МНП и ВО – като специалист по програмиране. Участва в три теми по НИС към ВИИ и една съвместна с ВИФ и ВЛТИ. Съавтор е на авторско свидетелство „Пакет от програми за изследване на психо-физико-физиологичното състояние на студентите с персонален компютър”.

На 02.01.1089 г. постъпва на работа в ВИФ (сега Национална Спортна Академия „Васил Левски”) като „Организатор на научно-изследователска дейност”. От 01.09.1989 г. е преназначен като „Системен програмист” в „Електронно-изчислителния център” (ЕИЦ) към ВИФ.

След спечелен конкурс от 28.05.1991 г. е назначен за „Научен сътрудник III ст.” към ЕИЦ.

На 01.11.2004 г. е утвърден за „н.с. II ст.” към „Център за Информационни технологии” на Национална Спортна Академия (НСА).

За периода 2004 – 2008 г. е ръководител на „Лаборатория информационно обслужване” към „Център за Информационни технологии” на НСА.

От 13.05.2008 г. е ръководител на „Център за информационни системи и технологии” към Департамент „Езиково обучение и информационни технологии” на НСА.

От 23.04.2008 г. е заместник-директор на Департамент „Езиково обучение и информационни технологии” на НСА.

На 01.04.2009 г. е утвърден за „н.с. I ст.” към „Център за информационни системи и технологии” на НСА.

За времето 1989 – 2011 г. във ВИФ (НСА) е разработил десетки компютърни програми, както и стотици модели, системи и презентации, а така също и онагледяването на книги, учебници, учебни помагала и материали с научно-практическа и рекламна цел.

През периода 2004 – 2008 г. преподава на магистрите в НСА модулни единици: „Мултимедийни и съвременни технологии за презентация и онагледяване в учебната и научната работа” и „Съвременни технологии за изчисляване на кривата на сколиозата”.

През периода 1985 – 2011 г. е взел участие в редица национални и международни конференции, симпозиуми и конгреси по въпросите на психическата и физическата годност и дееспособност. Автор и съавтор е на много научни публикации.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share