НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. д-р Красимир Ранков, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Физиология и биохимия
Сектор Физиология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(282)
Мобилен тел: 0893 33 83 39

??????? ??? Facebook Twitter Share