НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Боянка Пенева, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Теория на физическото възпитание
Сектор Теория на физическото възпитание
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(360)
E-mail: boyankap@yahoo.com

Образование и кариера

1970 г. – завършва Първа езикова гимназия с преподаване на английски език – гр.Варна.
1974г. – завършва ВИФ с първа квалификация “учител по физическо възпитание” и втора квалификация “треньор по лека атлетика”.
1974 -1976 г. - учител по физическо възпитание + треньор по лека атлетика в ДФС”Левски-Спартак”.
1976 – 1979 г. – редовен аспирант към катедра “Теория на физическото възпитание”.
1980 г. – кандидат на педагогическите науки (доктор).
1980 – 1986 г. – секретар на факултет МОЛФ + организатор на научна дейност към НИС на ВИФ.
1986 – 1988 г. – редактор в ДИ “Медицина и физкултура”+ хоноруван преподавател по ОФП към СУ”Климент Охридски”. 1988 - 2003 г. - н.с. I ст. към отдел “Наука”+ гл.асистент към катедра “Теория на физическото възпитание”.
От 2003 г. – доцент към същата катедра.


Научни интереси

1) Философия и методология на физическата култура.

2) Училищно физическо възпитание.

3) Тестуване и оценяване в сферата на двигателната активност.

4) Биологично и социално развитие на подрастващите – влияние на двигателната активност върху тях.


Публикации, учебници, ръководства

Има над 70 статии(някои в съавторство) + 2 монографии:

1) Физическо възпитание и спорт I – IV клас (обзорен преглед и методически насоки), Издателско-печатна база на НСА, С., 1996.

2) Държавни образователни изисквания и учебни програми по физическо възпитание, НСА “В. Левски”, ДЦ”Авангард”, С., 2002.


 

Сподели във Facebook Twitter Share