НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

9.07.2020 - Идва краят на срока за подаване на кадидатстудентски документи

ВАЖНО!!!

IP адресите за онлайн подаване на документи ще бъдат затворени в 16.00 ч. на 10.07.2020 г. и валидирането
на документите ще бъде преустановено!

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share