НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8178107 Картинка 942800 Картинка 8282789 Картинка 8334973 Картинка 6697072 Картинка 8127164 Картинка 11357109 Картинка 7975046 Картинка 9656131 Картинка 7796284

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 г.

 

Допълнително обучение /за студенти завършили различна специалност/

24.08. – 08.09.2020 г. – Подаване на документи

09.09.2020 г. – Комисия по прием на студенти

09.09.2020 г. – Изготвяне на заповед за прием

10-11.09.2020 г. – Записване за допълнително обучение

11.09.2020 г. – Начало на допълнителното обучение

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение

24.08. – 30.09.2020 г. – Подаване на документи

01.10.2020 г. – Комисия по прием

02.10.2018 г. – Изготвяне на заповед за прием

05 – 07.10.2020 г. – Записване за държавна поръчка

08 – 13.10.2020 г. Записване за платено обучение

09.11.2020 г. – Начало на учебната година

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share