НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

19.05.2020 - Учебен курс по ТАО за задочници

Учебен курс по ТУРИЗЪМ, АЛПИНИЗЪМ и ОРИЕНТИРАНЕ със студенти от III курс ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

 

Курсовете се провеждат  в  УСБ  “Проф. Никола Хаджиев” – Боровец

1 смяна от 13  юни – 17 юни            за студенти в задочно обучение от ФП

2 смяна от 19  юни – 23 юни            за студенти в задочно обучение от ФС

3 смяна от 25 юни –  29 юни            за студенти в задочно обучение от ФС

 

                              

ВАЖНО !!!

Студентите от ЗО в срок до 29 май 2020 г. трябва да ПРЕПОТВЪРДЯТ участието си в курса  / всички които са потвърдили курса по време на очните занимания за летен семестър/ на e-mail адрес: taoiski@abv.bg  или тел.: 024014361 катедра „ТАО“, като посочат датата и смяната в която искат да вземат участие.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share