НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

25.03.2020 - На вниманието на студентите от магистърска програма "Спорт, Фитнес, Здраве", редовно обучение.

Във връзка с преминаването към дистанционна форма на обучение, всички учебни материали по дисциплината „Статистически методи в спорта” ще бъдат достъпни в платформата за дистанционно и електронно обучание virtual.nsa.bg. Достъпът се осъществява чрез потребителско име - факултетен номер и парола - ЕГН.

Предвижда се и провеждане на обучение в реално време, чрез платформата zoom.us, както следва:

Събота 28.03.2020 г. – Начало 14:00 часа
Понеделник 06.04.2020 г.  – Начало 14:00 часа


За целта, в платформата за дистанционно и електронно обучение ще бъдат изпратени необходимите указания.

За повече информация, моля, свържете се с водещия преподавател от сектор СМС, катедра "Теория на спорта":

доц. Михаил Кончев, доктор – mivailov@abv.bg

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share