НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

25.03.2020 - Дистанционна форма на обучение за студентите от III курс, Нова специалност ФВ - ВОЛЕЙБОЛ МП

Уважаеми колеги, във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и заповед на Ректора на НСА "Васил Левски" (ЗП 363/16.03.2020г. и ЗП 390/23.03.2020г.), относно епидемиологичната обстановка у нас, Ви уведомяваме, че преминаваме към дистанционна форма на обучение в платформата  http://www.virtual.nsa.bg/

За влизане в платформата използвайте: потребител - вашия  факултетен номер, парола - вашето  ЕГН. В полето за съобщения на платформата ще намирате актуална информация.

На платформата има качени учебни материали, които можете да ползвате за изготвяне на план-конспект за урок по волейбол. Свържете се с водещия преподавател доц. Георги Божилов  (zhuzh02@abv.bg) за разпределяне на темите, върху които ще работите. 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share