НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

24.03.2020 - Езиково обучение - на вниманието на всички студенти!

СЕКЦИЯ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КЪМ ДЕОИТ ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ ЗАНЯТИЯТА ПО ЧУЖД ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДИСТАНЦИОННО. МОЛЯ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА СЕ ОТНЕСАТ КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ С НЕОБХОДИМАТА ОТГОВОРНОСТ И ДА СЕ СВЪРЖАТ СЪС СВОИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УСПЕШНО ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЕМЕСТЪРА! ПРЕДОСТАВЯМЕ ВСИЧКИ ИМЕЙЛИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.                   

Доц. Весела Славова, доктор – vessela_slavova@abv.bg

гл. ас. Лейла Димитрова, доктор – lsd1@abv.bg

гл. ас. Лилия Дончева, доктор – liliyadoncheva11@gmail.com

гл. ас. Румяна Йонкова, доктор – rumyana19@yahoo.com

ст. пр. Татяна Христакиева – hristakieva@yahoo.com

ст. пр. Невена Маринова – nevena66@yahoo.com

ст. пр. Мариела Радулова – mariellarad@gmail.com

ст. пр. Искра Спасова – iskra.spasova@abv.bg

 

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share