НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

24.03.2020 - Студентски стипендии за летен семестър на 2019/2020 уч. година

Уважаеми студенти,

Всички желаещи да кандидатстват за стипендии, моля да подадат заявление, по имейл адрес към съответната канцелария в срок до 15.04.2020 година.

Факултет „Спорт” – nsa_tf@nsa.bg

Факултет “Педагогика” – teacher.nsa@abv.bg

Факултет “Обществено здраве здравни грижи и туризъм” - dekanatfkttsa@abv.bg

Център "Магистри" - magistrinsa@abv.bg (Студентите да посочват и банкови сметки заедно със заявлението).


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ НАЙ-ДОЛУ ФАЙЛ

 

От ръководството на НСА „Васил Левски“

  

 

 

Документи

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share