НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

24.03.2020 - Важно за студентите от II курс, Факултет "Педагогика" - ВОЛЕЙБОЛ МП

Уважаеми колеги, във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и заповед на Ректора на НСА "Васил Левски" (ЗП 363/16.03.2020г. и ЗП 390/23.03.2020г.), относно епидемиологичната обстановка у нас, Ви уведомяваме, че преминаваме към дистанционна форма на обучение в платформата  http://www.virtual.nsa.bg/

На платформата има качени учебни материали. Това са електронните пощи на Вашите преподаватели. Свържете се с тях за разпределяне на темите, върху които ще работите. Разработените план-конспекти ще прикачите отново в e-mail към водещият Ви преподавател!

Студентите, провели урок по волейбол да изпратят запитване към водещият си преподавател за разработване на нов план - конспект!  

- доц. Георги Божилов - zhuzh02@abv.bg

- доц. Вера Антонова - antonova.v@abv.bg

- гл.ас. Владимир Котев - vlado_kotev@abv.bg

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share