НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

23.03.2020 - Учебни материали за дистанционно обучение

Национална спортна академия премина изцяло на дистанционна форма на обучение. За всички задължителни учебни дисциплини от летния семестър в ОКС „Бакалавър“ са създадени виртуални класни стаи. Студентите следва да посетят Интернет платформата за дистанционно обучение на адрес http://www.virtual.nsa.bg/. Входът в платформата е с:

Потребителско име – факултетен номер
Парола – ЕГН.

По желание на някои преподаватели материали, които се използват в системата за дистанционно обучение, можете да намерите ТУК

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share