НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

13.02.2020 - Обучение по задължителния модул "Статистически методи и анализи" за редовните докторанти

Обучението по задължителния модул "Статистически методи и анализи" за редовните докторанти, зачислени през 2018 г. започва на 17.02.2020 г. от 09.00 ч. в блок 70, етаж 5, НСА "Васил Левски", Студентски град.
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share