НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

10.02.2020 - Защита на курсови и дипломни работи и изпит по специалност (Гимнастика)

На  20.02.2020 г. от 13:10 ч. в методичния кабинет по гимнастика ще се проведе защита на курсови и дипломни работи и изпит по специалност за ІV курс.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share