НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

16.12.2019 - ЦСДК и катедра "Борба и джудо" организират 18-месечна треньорска специализация

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с катедра „Борба и джудо“ организират 18-месечна треньорска специализация. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по борба“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да са практикували борба и да имат състезателен опит. Кандидатите със средно образование, освен горното изискване, трябва да са навършили 30 години.

Крайният срок е 15.02.2020 г. При попълване на заявлението в последната му секция да се изпише вида на специализацията (курса) – „Борба“ и в едно изречение да се допълни на какво ниво, кога и към кой клуб кандидатът е практикувал борба.

При сформиране на необходимата група след този срок всеки ще бъде информиран за условията на обучението и за неговото начало.

За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК

Електронно заявление можете да подадете online ТУК

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share