НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

27.09.2019 - Избираема теоретична дисциплина Ph.Е.II.1.34 „Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците“ – 2 кредита

На 09.10.2019 г. от 16.30 ч. в сградата на НСА, ул. Гургулят № 1 започва провеждането на избираема теоретична дисциплина Ph.Е.II.1.34 „Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците“ – 2 кредита.

Предварителното записване става в катедра „Водни спортове“, ул. Гургулят № 1, каб. 407 и тел. 024014483

От катедра „Водни спортове“

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share