НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3701768 Картинка 5059272 Картинка 7281134 Картинка 9698324 Картинка 10513863 Картинка 7669151 Картинка 33585 Картинка 8680257 Картинка 7121458 Картинка 10016140

Избираема теоретична дисциплина Ph.Е.II.1.34 „Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците“ – 2 кредита

На 09.10.2019 г. от 16.30 ч. в сградата на НСА, ул. Гургулят № 1 започва провеждането на избираема теоретична дисциплина Ph.Е.II.1.34 „Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците“ – 2 кредита.

Предварителното записване става в катедра „Водни спортове“, ул. Гургулят № 1, каб. 407 и тел. 024014483

От катедра „Водни спортове“

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share