НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8131740 Картинка 5526175 Картинка 857275 Картинка 3562836 Картинка 8595027 Картинка 11849658 Картинка 577618 Картинка 6590141 Картинка 4246189 Картинка 10456139

График за Държавен изпит по основна специалност

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА и НОВА специалност

СПОРТНА АНИМАЦИЯ

 

20 септември  2019 г. – зала 415-методичен кабинет по зимни спортове

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

30851

А. Костов

13.00

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ

 

20 септември 2019 г. – методичен кабинет по АФА, бл.70

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31530

Н. Чакалов

9.00

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

20 септември 2019 г. – методичен кабинет по „Спортен мениджмънт“

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

32181

П. Николова

10.00

2.

31478

Б.Ботев

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност СПОРТ

 

18 септември  2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

32173

Ж. Милкова

8.30

2.

31357

П. Горанова

3.

31328

П. Иванов

4.

28406

Я. Стоянов

5.

27058

М. Иванова

6.

23114

Д. Руйнекова

7.

10290

Х. Любенов

8.

11116

П. Петкова

9.

31915

С. Атанасов

10.

10471

П. Гогов

11.

31935

Д. Кюмюрджиев

12.

27105

А. Методиева

13.

31846

В. Бимбалов

14.

29413

В. Софияди

15.

10801

К. Щерева

16.

10984

Ц.Цонева

17.

10979

К. Попянкова

18.

31201

Т. Георгиева

19.

31454

М. Милошева

20.

30699

Д. Павлов

21.

31822

В. Блатска

22.

26990

И. Димитров

23.

32084

А. Начев

 

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

 

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

18 септември 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

15049

М. Богалинска

13.30

2.

23734

Н. Марковски

3.

23703

Е. Кирев

4.

25004

Ю. Павлова

5.

26725

Ц. Георгиев

6.

28013

Е. Радкова

7.

30341

Г. Анчев

8.

31021

М. Рангелова

9.

31757

Р. Ангушев

10.

21382

Р. Методиева

11.

10308

Д. Петров

12.

11101

Р. Харитонова

      13.

11034

С. Гошев

14.

30972

И. Иванов

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share