НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5670512 Картинка 1830075 Картинка 10951382 Картинка 293504 Картинка 1095231 Картинка 3805119 Картинка 1402674 Картинка 800702 Картинка 4177741 Картинка 4500611

График за Държавен изпит по основна специалност

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА и НОВА специалност

СПОРТНА АНИМАЦИЯ

 

20 септември  2019 г. – зала 415-методичен кабинет по зимни спортове

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

30851

А. Костов

13.00

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ

 

20 септември 2019 г. – методичен кабинет по АФА, бл.70

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31530

Н. Чакалов

9.00

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

20 септември 2019 г. – методичен кабинет по „Спортен мениджмънт“

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

32181

П. Николова

10.00

2.

31478

Б.Ботев

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност СПОРТ

 

18 септември  2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

32173

Ж. Милкова

8.30

2.

31357

П. Горанова

3.

31328

П. Иванов

4.

28406

Я. Стоянов

5.

27058

М. Иванова

6.

23114

Д. Руйнекова

7.

10290

Х. Любенов

8.

11116

П. Петкова

9.

31915

С. Атанасов

10.

10471

П. Гогов

11.

31935

Д. Кюмюрджиев

12.

27105

А. Методиева

13.

31846

В. Бимбалов

14.

29413

В. Софияди

15.

10801

К. Щерева

16.

10984

Ц.Цонева

17.

10979

К. Попянкова

18.

31201

Т. Георгиева

19.

31454

М. Милошева

20.

30699

Д. Павлов

21.

31822

В. Блатска

22.

26990

И. Димитров

23.

32084

А. Начев

 

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

 

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

18 септември 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

15049

М. Богалинска

13.30

2.

23734

Н. Марковски

3.

23703

Е. Кирев

4.

25004

Ю. Павлова

5.

26725

Ц. Георгиев

6.

28013

Е. Радкова

7.

30341

Г. Анчев

8.

31021

М. Рангелова

9.

31757

Р. Ангушев

10.

21382

Р. Методиева

11.

10308

Д. Петров

12.

11101

Р. Харитонова

      13.

11034

С. Гошев

14.

30972

И. Иванов

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share