НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

30.05.2018 - Защита на дипломни работи за магистри

ГРАФИК

за провеждане на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

Магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт ”

05.06.2018 г. 10.00 часа в методичен к-т по АФАС, бл.70

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Георгиос Елефтериос

204851

 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

06.06.2018 г. 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

 

1

Александър Александров Попов

1269

волейбол

2

Атанаска Йорданова Никифорова

204903

волейбол

3

Йордан Траянов Иванов

204882

инж.технологии в спорта

4.

Иван Георгиев Пандев

204886

инж.технологии в спорта

5.

Бранимир Георгиев Пандев

204879

инж.технологии в спорта

 

 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

06.06.2018 г. 14.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

 

1

Валентина Николаева Рашкова

204890

спортна гимнастика

2

Радослав Славчев Емилов

204889

спортна гимнастика

3

Полин Ангелова Митова

204892

кондиц.подоготовка

 

  

Магистърски програми по специалност „Кинезитерапия”,

„Физикална терапия и рехабилитаци“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“
07.06. 2018 г. от 10.00 часа в НСА – блок 18, зала 6

Име, фамилия

Алб.№

1

Христофорос Тофаридис

204816

2

Жулиета Симеонова Геренова

204446

3

Полина Иванова Тодорова

204852

 

 

Магистърска програма „Спортна психология”

07.06.2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Петя Колева Митева

204935

 

 

· ЗАБЕЛЕЖКА:

ВСЕКИ СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ОСИГУРИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 42 ” МОНИТОР.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share