НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

23.11.2017 - СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

НА 27 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГАДИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ-ФАЗА 1", ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020.

НАЧАЛО НА ПОДАВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДОКУМЕНТИ 27 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share