НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

10.10.2017 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Поради значителния интерес и запълване на групата с участници за тематичния курс „Кинезитерапия при често срещани заболявания в детско-юношеска възраст“ (код 17.27), който ще се проведе на 27, 28 и 29 октомври 2017 г. от днес 10.10.2017 г. СЕ ПРЕКРАТЯВА подаването на заявления.

Всички подали заявление за обучението е необходимо за зачисляване да се явят в деня на започване (петък 27.10.2017 г.) от 14.00 ч. в А2 на НСА „В. Левски“. Трябва да носят диплома за висше образование, едно нейно ксерокопие с приложението, а на място в касата на Академията да заплатят по кода на курса (код 17.27) такса от 40 лева чрез ПОС устройство (с карта).

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „В. Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена, ЕГН и кода на курса)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише кода на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (код 17.27, за обучение на …………………………………………..).

ВНИМАНИЕ: Крайният срок за заплащане по БАНКОВ ПЪТ за обучението е 23.10.2017 (понеделник).

За контакти и допълнителна информация: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk@nsa.bg

 

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share