НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

5.10.2017 - Изпит за докторантски минимум - докторска програма "Теория и методология на спортната наука"

На 25.10.2017 г. от 09.00 часа, кабинет 401, НСА "Васил Левски" Студентски град ще се проведе изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука". . Заявления за участие в изпита се подават в ЦРАС (напишете тема и научния ръководител) в срок до 20.10.2017 г. най- късно.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share