НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

7.09.2017 - График за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност СПОРТ

14 септември 2017 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

29008

Теодора Гешева

Гребане

8.30

2.

26300

Виктория Спасова

Ест.групова г-ка

3.

30375

Лилия Георгиева

Баскетбол

4.

27138

Димана Койнакова

Тур.-ориентиране

5.

30614

Андрей Борисов

Сумо

6.

30597

Силвия Чакърова

Сп.стрелба

7.

29585

Стефани Попова

Ски биатлон

8.

28512

Мишел Георгиев

Футбол

9.

29680

Явор Божинов

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

  

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

14 септември 2017 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

30330

Стефан Василев

13.30

2.

28881

Иван Боев

3.

30299

Димона Иванова

4.

10010

Борис Борисов

5.

29930

Георги Арсов

6.

30287

Латина Цветанова

7.

30305

Антоанета Любенова

8.

29949

Добрин Кръстанов

9.

10160

Николай Айдаров

10.

29905

Ралица Арнаудова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

  

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по специалност

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

25 септември 2017 г. – заседателна зала – ул.“Гургулят“ 1

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

28136

Антон Чолаков

9.00

2.

30137

Борислава Борисова

3.

29983

Тодор Димитров

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло. 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА ( ПЪРВА ) специалност

АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ

19 септември 2017 г. – заседателна зала

 

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

30107

Радмила Барганска

14.00

       

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share