НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

15.06.2017 - Ликвидационна сесия за студентите от ФКТТСА, специалност "Кинезитерапия"

Катедра „ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА“

ИЗПИТНИ ДАТИ ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за всички семестриални изпити 21.08 до 09.09.2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

1 семестър

2 семестър

 

24.08.2017г.

25.08.2017г-

 

9.00ч.

9.00ч.

 

501

501; 53

2.

ОБЩИ МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

31.08.2017г.

10.00ч.

510

3.

КИНЕЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

28.08.2017г.

9.00 ч.

Бл.18 з.7

4.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ С ОРТОТИКА И ПРОТЕЗИРАНЕ

01.09.2017г.

14.00ч.

502

5.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА С ОРТОТИКА И ПРОТЕЗИРАНЕ 3 и 4 семестър

04.09.2017г.

10.00ч.

502

6.

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ 3 и 4 семестър

30.08.2017г.

10.00ч.

510

7

ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЯ – функционален анализ и оценка 3и4 сем

29.08.2017г.

9.00 ч.

Бл.18 з.7

8.

МАСАЖ 1 и 2част

3; 4 и 5 част

04.09.2017г.

05.09.2017г.

11.00ч.

10.00ч.

501

501

9.

ЕСТЕСТВЕНИ И ПРЕФОРМИРАНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И БАЛНЕОЛОГИЯ 2 и 3 семестър

08.09.2017г.

13.00ч.

501

10

ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ 1сем.

09.09.2017г.

10.00ч.

503

11.

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ 1 семестър

09.09.2017г.

10.00ч.

503

12.

ОБЩИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ 1 семестър

04.09.2017г.

10.00ч.

501

13.

ПАТОАНАТОМИЯ 2 семестър

26.08.2017г.

9.30 ч.

501

14.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 семестър

07.09.2017г.

9.00ч.

502

15.

КУРСОВА РАБОТА СЛЕД 4 семестър

29.08.2017г.

13.00 ч.

502

15.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ – ТФ+ ТФ- ИП

31.08.2017г.

9.00 ч.

501

 

 

Катедра „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

ИЗПИТНИ ДАТИ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за всички семестриални изпити 21.08 до 09.09.2017г.

Дисциплина

Дата

Час

ЗАЛА

1.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

23.08.2017г.

14.00ч.

503

2.

КТ вътрешни болести

04.09.2017г.

 

12.00ч.

501

3.

Нервни болести

02.09.2017г.

8.00ч.

501

Психиатрия

02.09.2017г.

13.00ч.

501

4.

КТ при нервни и психични болести

04.09.2017г.

10.00ч.

503

5.

Кинезитерапия в лимфологията

30.08.2017г.

10.00ч.

6.

МАСАЖ 5 ; 6 семестър

05.09.2017г.

10.00ч.

501

7

Естествени, преформирани физикални фактори и баленеология 6 и 7 семестър

08.09.2017г.

11.00ч.

501

8.

Педиатрия

21.08.2017г.

8.30ч.

501

9.

КТ при детски болести

08.09.2017г.

9.00ч.

501

10.

Адаптирана физическа активност

30.08.2017г.

10.00ч.

502

11.

Основи на фармакологията

07.09.2017г.

10.00ч.

501

12.

КТ в гериатрията

04.09.2017г.

12.00ч.

501

13

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето

09.09.2017г.

11.00ч.

501

14

Социално и здравно законодателство. Здравен мениджмънт

09.09.2017г.

11.00ч.

501

15.

Акушерство и гинекология

24.08.2017г.

14.00ч.

502

16.

Кинезитерапия в акушерството и гинекология

24.08.2017г.

15.00ч.

502

17.

Хирургия

14.09.2017г.

8.30ч.

501

18

Кинезитерапия в хирургията

08.09.2017г.

10.00ч.

502

19

Ерготерапия

04.09.2017г.

14.30ч.

501

20

Защита на КУРСОВИ РАБОТИ 7с-р

28.08.2017г.

14.00ч.

21

КИНЕЗИТЕРАПИЯ за УФ и ЗО

НСА „В.Левски“ ул. Гургулят №1

30.08.2017г.

8.30ч.

501

 

 

 

 

 

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share