НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

19.04.2017 - Избираема (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”

Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на УФ през 6-ти семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с писмо изпратено от личен e-mail на студента с посочване на име, фамилия, факултет, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.

Срок за записване 7.04.2017 г., след което записалите се ще получат на e-mail адреса си указание за работа в платформата за дистанционно обучение в НСА.

Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно полагане на тестови изпит ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав на предстоящите състезания през лятото на 2017 г. и след това.


Водещ прeподавател: проф. Апостол Славчев, доктор.

 Всички


Сподели във Facebook Twitter Share