НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

12.04.2017 - Избор на Нова специалност Спортен мениджмънт

Сектор „Мениджмънт на спорта” към катедра „Мениджмънт и история на спорта” се обръща към всички студенти от ІІ-ри курс ТФ и ІІ-ри курс УФ, с предложение да изберат като Нова специалност „Спортен мениджмънт”.

Попълване на заявление (по образец) – срок до 31.05.2017г., в 317 и 320 кабинет.

Забележка: Заявлението може да намерите в същите кабинети. Не търсете и не предавайте попълнените заявления във факултетните канцеларии.

От сектор „Мениджмънт на спорта”Всички


Сподели във Facebook Twitter Share