НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курс Водни спортове

 

Учебните смени от курса по Водни спортове за 2016 г. са както следва:

І смяна – 27.06.16 г.- (понеделник) – ден на пристигане
28.06.16 г. - (вторник) – І-ви учебен ден
11.07.16 г. - (понеделник) – 14 уч. ден - отпътуване

Участват студенти:
ТФ І поток,ИП-І поток,
чуждестранни студенти – от ТФ и УФ
СА-спец.,магистри СА – редовно

ІІ смяна – 13.07.16 г. – (сряда) – ден на пристигане
14.07.16 г. – (четвъртък) – І-ви учебен ден
27.07.16 г.– (сряда) –14 уч.ден- отпътуване

Участват студенти 
ТФ ІІ поток, ИП –ІІ поток,
СА на учебно-методическа практика

ІІІ смяна- 29.07.16 г. – (петък) – ден на пристигане
30.07.16 г. – (събота) – І-ви учебен ден
12.08.16 г. – (петък)– 14 уч. – отпътуване

Участват студенти от УФ и отложили курса с молби

ІV смяна 14.08.16 г. – (неделя) – ден на пристигане
15.08.16 г. – (понеделник) – І-ви учебен ден
21.08.16 г. – (неделя)– 7 уч. ден–отпътуване

Участват студенти от КТ, Задочно обучение – 1 к.УФ и 2к.ТФ и отложили курса (само задочни студенти и КТ)


Забележка:

1.Заплащането на курс “Водни спортове” се извършва в касата на стола в УСБ– НСА-Несебър

2.При учебните смени настаняването във Водната база става от 08.00 до 15.00 часа в

деня на пристигане.

3.При учебните смени освобождаването на стаята трябва да стане до 12.00 часа на

последния ден от смяната.

4.Молби за участие в курса, отлагане и промяна на смените се подават до 20.05.16 г.

5.Резултатите от подадените молби – 27.05.16 г. на информационното табло в катедра

“Водни спортове” – ул. Гургулят № 1 и в сайта на Академията.

6.Молби за участие като спасители и инструктори в учебните смени се подават в катедра

“Водни спортове” до 20.05.16 г.

Катедра “Водни спортове”

Сподели във Facebook Twitter Share