НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Студентска столова

Сградата на стола. В нея се намират заведенията за хранене на студентите и преподавателите, кухнята, склад, интернет-кафе за студентите и администрацията на сградата.

Столовата за студентите

 

Администрация


Серафим Димитров
управител на стола

Серафим Димитров - управител

вътр. 311,388
Георги Стоев - домакин вътр. 272
Електротехник вътр. 311


Кухнята на Студентската столова е в ръцете на опитни готвачи. Тя обслужва 250 студенти и служители. Управителят Серафим Димитров е експедитивен човек с голям опит в тази сфера на дейност.

За организиране на тържества и различни мероприятия, както и за повече подробности,
можете да позвъните на телефон 962-04-58, вътрешни 311 и 388.

Сподели във Facebook Twitter Share