НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Правна служба

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ  

Илиян Карапанов

Главен юрисконсулт

тел (02) 4014(307)

мобилен: 0898 77 66 92

 

Елисавета Лакова
 Технически сътрудник
 тел (02) 40 14(307)

 

Сподели във Facebook Twitter Share