НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 414582 Картинка 3448488 Картинка 3326102 Картинка 911895 Картинка 3021041 Картинка 7548696 Картинка 2387473 Картинка 1753588 Картинка 6246448 Картинка 1524333

266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

Правно основание:
Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 4

 
??????? ??? Facebook Twitter Share