НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Дипломни работи

ГРАФИК

за провеждане на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Магистърска програма по специалност „Спорт и сигурност“
13.11.2018 г. от 14.00 ч. в заседателната зала – III етаж

Име, фамилия

Алб. №

1.

Б. Б.

205230

 

Магистърска програма по специалност „Спортен мениджмънт“
На 13.11.2018 г. от 13.30 часа в методичния кабинет по СМ

Име, фамилия

Алб. №

1.

В. А.

204843

2.

М. В.

204842

3.

Д. З. С.

205135Магистърска програма по специалност „Кинезитерапия“ и
„Физикална терапия и рехабилитация“

Изпитът да се проведе на 13.11.2018 г. от 10.00 часа в бл. 18 зала 3

 

Име, фамилия

Алб. №

1.

Ст. С.

205110

2.

К. В.

205103

3.

К. Д.

205122

4.

Т. Д.

204451

5.

В. К.

205082

6.

Й. Г.

204763

7.

С. К.

205083

8.

Е. С.

205090

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share