НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Държавни изпити

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

           

  

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

 

29.05.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

Вид спорт

1

И. Ангелов

205163

Борба кл.стил

2

И. Георгиев

205169

Борба кл.стил

3

Д. Ханю

205182

бадминтон

4

П. Станчева

205195

плуване

5

Р.М. Лалева

204737

аеробика

 

 

 

           

            Магистърски програми по специалности

 „Физическо възпитание” и „Физическо възпитание и спорт“

 

30.05.2019 г. 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Д. Петров

204992

2

М. Орачев

204998

3

К. Добрев

204999

4

В. Петров

205016

5

Д. Ангелова

205017

6

В. Божилова

205284

7

Л. Димитров

205287

8

А. Костадинов

204989

9

Е. Топова

205300

10

Т. Калпакчиева

205303

 

 

 

 

Магистърски програми по специалност

„Кинезитерапия”  и „Физикална терапия и рехабилитация“

 

03.06.2019 г. от 10.00 часа – НСА, в зала 7 – бл.18

 

Име, фамилия

Алб.№

2

В. Иванов

204760

3

Д. Георгиева

204765

4

Б. Борисова

205094

 

 

 

Магистърска програма “Спорт и сигурност”

 

03.06.2019 г. от 10.00 часа в НСА – Ректорат, 112 кабинет

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Д. Стоянов

2555

2

Н. Андреева

205217

3

Д. Кръстанов

205224

 

 

Магистърска програма „Спортна анимация в туризма”

 

04.06.2019 г. от 11.30 часа в НСА – Ректорат, 415 кабинет

 

Име, фамилия

Алб.№

1

В. Манев

1053

 

 

 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

 

04.06.2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

С. Маринов

205270

2

С. Михалов

205271

 

 

 

Магистърска програма „Спортна журналистика”

 

05.06.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Т. Петков

204728

2

Е. Иванова

205020

3

Г. Цветкова

205252

 

 

 

 

Магистърска програма „Спортна психология”

 

05.06.2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Г. Танчев

3733

2

Р. Радославов

204937

 

 

 

 

 

Магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве”

 

06.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Р. Ласкова

205034

 

 

 

Магистърска програма “Спортен мениджмънт ”

 

06.06. 2019 г. от 10.00 часа в методичния кабинет по „Спортен мениджмънт“

 

Име, фамилия

Алб.№

1

А. Узун

205134

 

Сподели във Facebook Twitter Share