НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултетни комисии по качество на образованието

 

Факултетни комисии по Качество на образованието за мандат 2016-2020 г.

 

Комисия по Качество на образованието към факултет Педагогика е избрана на заседание на факултетния съвет на ФП, в следния състав:

 

1

Проф. Огнян Миладинов, ДН

преподавател

2

Проф. Татяна Янчева, ДН

преподавател

3

Доц. Валентин Фильов, доктор

преподавател

4

Доц. Цанко Цанков, доктор

преподавател

5

Доц. Каролина Лазарова, доктор

преподавател

6

Димитър Полков

студент

7

Цветан Спасов /работодател/

Зам. директор 81-во СУ „Виктор Юго“

 

Комисия по Качество на образованието към  факултет Спорт е избрана на заседание на факултетния съвет на ФС в следния състав:

 

1

Доц. Юри Вълев, доктор

преподавател

2

Гл.ас. Любомир Петров, доктор

преподавател

3

Гл.ас. Радослав Пенов, доктор

преподавател

4

Ивайло Здравков

студент

5

Андрей Панайотов /работодател/

Главен експерт в ММС

 

Комисия по Качество на образованието към ФОЗЗГТ е избрана на заседание на факултетния съвет на ФОЗЗГТ  в следния състав:

 

1

Доц. Даниела Любенова, доктор

преподавател

2

Проф. д-р Диана Димитрова, доктор

преподавател

3

Доц. Бистра Димитрова, доктор

преподавател

4

Проф. Зоя Горанова, ДН

преподавател

5

Проф. Бонка Димитрова, доктор

преподавател

6

Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор

преподавател

7

Виолета Йовкова

студент

8

д-р Георги Дамянов - изпълнителен директор на СБАЛТОСМ "Проф. Димитър Шойлев"

работодател

 

 

Списък на отговорниците по катедри за Качество на образованието

Катедра

Име, фамилия

ФАКУЛТЕТ  ПЕДАГОГИКА

1

„Анатомия и биомеханика“

Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор

2

„Баскетбол, волейбол, хандбал“

Проф. Димитър Михайлов, доктор

3

„Лека атлетика“

Доц. Валентин Фильов, доктор

4

„Психология, педагогика и социология“

Проф. Татяна Янчева, ДН

5

„Теория на физическото възпитание“

Гл.ас. Корнелия Найденова, доктор

ФАКУЛТЕТ  СПОРТ

6

„Мениджмънт и история на спорта“

Доц. Иван Славчев, доктор

7

„Борба и джудо“

Гл.ас. Радослав Пенов, доктор

8

„Футбол и тенис“

Доц. Антонио Антонов, доктор

9

„Технически и ледени спортове“

Доц. Юри Вълев, доктор

10

„Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“

Доц. Сашо Йорданов, доктор

11

„Физиология и биохимия“

Доц. Велизар Михайлов, доктор

12

„Теория на спорта“

Доц. Михаил Михайлов, доктор


ФАКУЛТЕТ
„ОБЩЕСТВЕНО  ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ТУРИЗЪМ“

13

„Водни спортове“

Доц. Йордан Донев, доктор

14

„Гимнастика“

Проф. Бонка Димитрова, доктор

15

„Теория и методика на кинезитерапията“

Доц. Любомира Саздова, доктор

16

„Кинезитерапия и рехабилитация“

Гл.ас. Кристин Григорова-Петрова, доктор

17

„Спортна медицина“

Проф. д-р Диана Димитрова, доктор

18

„ТАО и снежни спортове“

Доц. Николай Панайотов, доктор

ДЕПАРТАМЕНТ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

19

Сектор „Чужди езици“

Ст. Пр. Весела Славова, доктор

 

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share