НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултетни комисии по качество на образованието

Факултетни комисии по Качество на образованието за мандат 2016-2020 г.

Комисия по Качество на образованието към Учителски факултет е избрана на заседание на факултетния съвет на УФ,
проведен на 31.03.2016 г. в следния състав:

1

Проф. Огнян Миладинов, ДН

2

Проф. Татяна Янчева, ДН

3

Проф. Стефан Стойков, ДН

4

Доц. Цанко Цанков, доктор

5

Доц. д-р Мария Гикова, доктор

6

Доц. Каролина Лазарова, доктор

 

Комисия по Качество на образованието към Треньорски факултет е избрана на заседание на факултетния съвет на ТФ в следния състав:

1

Доц. Анета Янева, доктор

2

Доц. Валентина Гигова, доктор

3

Доц. Юри Вълев, доктор

4

Гл.ас. Любомир Петров, доктор

5

Гл.ас. Радослав Пенов, доктор

6

Ивайло Здравков

 

Комисия по Качество на образованието към ФКТТСА е избрана на заседание на факултетния съвет на ФКТТСА в следния състав:

1

Доц. Даниела Любенова, доктор

2

Проф. д-р Диана Димитрова, доктор

3

Доц. Бистра Димитрова, доктор

4

Проф. Зоя Горанова, ДН

5

Проф. Бонка Димитрова, доктор

6

Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор

7

Любка Кацарова

8

Пламена Джумбешлиева

 

Списък на отговорниците по катедри за Качество на образованието

Катедра

Име, фамилия

УЧИТЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

1

„Анатомия и биомеханика“

Доц. Ива Зарева, доктор

2

„Баскетбол, волейбол, хандбал“

Проф. Димитър Михайлов, доктор

3

„Лека атлетика“

Проф. Стефан Стойков, ДН

4

„Психология, педагогика и социология“

Проф. Татяна Янчева, ДН

5

„Теория на физическото възпитание“

Доц. Владимир Чернев, доктор

ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

6

„Мениджмънт и история на спорта“

Доц. Иван Славчев, доктор

7

„Борба и джудо“

Доц. Николай Станчев, доктор

8

„Футбол и тенис“

Доц. Антонио Антонов, доктор

9

„Технически и ледени спортове“

Доц. Юри Вълев, доктор

10

„Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“

Доц. Евтим Лефтеров, доктор

11

„Физиология и биохимия“

Доц. Велизар Михайлов, доктор

12

„Теория на спорта“

Доц. Михаил Михайлов, доктор

ФАКУЛТЕТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ“

13

„Водни спортове“

Доц. Йордан Донев, доктор

14

„Гимнастика“

Проф. Бонка Димитрова, доктор

15

„Теория и методика на кинезитерапията“

Проф. Николай Попов, ДН

16

„Кинезитерапия и рехабилитация“

Гл.ас. Кристин Григорова-Петрова, доктор

17

„Спортна медицина“

Проф. д-р Диана Димитрова, доктор

18

„ТАО и снежни спортове“

Доц. Николай Панайотов, доктор

ДЕПАРТАМЕНТ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

19

Сектор „Чужди езици“

Ст. Пр. Весела Славова, доктор

 

Сподели във Facebook Twitter Share