НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

Магистърски програми по специалност „Кинезитерапия”

01.06. 2017 г. от 9.00 часа в заседателна зала – ул. „Гургулят” 1

 

Име, фамилия

Алб.№

1

Боби Христов Крумов

204468

2

Милен Тихомиров Танев

3803

 

 

Магистърска програма „Спортна психология”

06.06. 2017 г. от 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Борислав Пламенов Рачев

1652

 

Магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве”

06.06. 2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Аделина Иванова Йорданова

204637

 

 

Магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт”

06.06. 2017 г. от 13.00 часа в методичен к-т по АФАС, бл.70

Име, фамилия

Алб.№

1

Михаела Асенова Никова

204513

 

 

 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

08.06. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Александрина Димитрова Климентинова

3868

кондиц.подготовка

2

Николай Димитров Кашинов

204429

борба кл. стил

 

 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

09.06. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Мариела Димитрова Филипова-Флорова

204664

2

Джулия Стефанова Георгиева

204660

3

Мая Христова Петрова

204658

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

ВСЕКИ СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ОСИГУРИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 42 ” МОНИТОР.

 

===========================================================================================

 

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Магистърска програма “Спорт, фитнес, здраве”

30.05. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Ивайло Стоянов Кожухаров

204074

2.

Андриан Красимиров Костадинов

204632

3.

Ирина Сергеева Пеева

204630

 

 

Магистърска програма “Спорт и сигурност”

30.05. 2017 г. от 13.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Габриел Огнянов Иванов

204620

 

 

Магистърски програми по специалност „Кинезитерапия”

и „Кинезитерапия и рехабилитация“

01.06. 2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала –ул. „Гургулят” №1

Име, фамилия

Алб.№

1

Десислава Емилова Борисова

204493

2.

Станимира Минчева Жекова

204115

3.

Севгюл Фахри Наим

204127

4

Сами Бирол Ариф

204139

5

Васил Стайков Стайков

204138

6

Гюлтен Хюсеин Бекир

204124

7

Хаккъ Селями Ембиен

204132

8.

Моника Миткова Ангелушева

204122

9.

Ибрям Невзат Хаджиали

204126

10.

Екрем Ерхан Халил

204135

 

 

Магистърска програма “Създаване и реализация на спортни шоу програми”

01.06. 2017 г. от 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Цветан Димитров Стоилов

204431

2

Николета Димитрова Бочева

204518

3

Георги Томов Димитров

204519

 

 

Магистърска програма “Спортен мениджмънт”

01.06. 2017 г. от 10.00 часа в кабинет по СМ

Име, фамилия

Алб.№

1

Ивайло Христосков Илиев

3561

2

Николай Петков Бухалов

3850

3

Ива Емилова Спасова

204219

4

Божия Миткова Ноева

204214

 

Магистърски програми по специалност „Физическо възпитание”

02.06. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Красимир Василев Стоименов

4033

2

Павел Ангелов Манев

278

3

Стоян Иванов Симеонов

3367

 

 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

05.06. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

 

1

Галина Веселинова Христоскова

3589

баскетбол

2

Владимир Илиев Илиев

204242

биатлон

3

Димитър Петров Шпатов

204567

кондиц.подготовка

4

Петко Кирилов Мицаркин

204237

кондиц.подготовка

  

Магистърска програма

„Адаптирана физическа активност и спорт”

06.06. 2017 г. от 11.00 часа в методичен к-т по АФАС, бл.70

Име, фамилия

Алб.№

1

Габриела Иванова Ценкуловска

3834

 

Магистърска програма

„Спортна журналистика”

07.06. 2017 г. от 9.30 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

Име, фамилия

Алб.№

1

Калоян Антонов Дърлянов

204426

2

Гергана Еньова Неделева

3728

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share