НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни практики

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА СТУДЕНТИТЕ –V курс, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ВИПУСК 2018/2019 г. ЗА ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО ОСНОВНА /ПЪРВА/ И НОВА/ВТОРА/ КВАЛИФИКАЦИЯ - ”УЧИТЕЛ ПО ФВС ”, в гр. СОФИЯ

ЗА ПЕРИОДА от 07.01. до 18.01.2019г. и изпитни уроци от 21.01. до 25.01.2019г.

  

 

35 СЕУ ”Добри Войников”, ул „Добри Войников” № 16 /кв.”Лозенец“/

водещ преподавател – доц. КАРОЛИНА ЛАЗАРОВА

на 07.01.2019г. - 13.15ч. в училището

Име, фамилия

Фак.№

1

В. Кошаревски

11007

2

С. Димитрова

11019

3

З. Божилова

11020

4

Г. Наумов

11032

5

Д. Нешева

11068

6

Р. Харитонова

11101

7

Б. Георгиев

610940

8

Б. Гитев

610942

9

Г. Средков

610946

10

Ю. Баламезов

610948

11

Д. Миронов

610949

12

С. Панев

610951

13

И. Агопян

610952

14

Б. Ангелов

610958

15

Х. Йонев

610962

  

105 СУ „Атанас Далчев” ж.к.”Дианабад” ул.”Св. Пимен Зографски”№7

водещ преподавател – доц. ЛЮБОМИР БОРИСОВ

на 07.01.2019г. - 13.00ч. в училището

Име, фамилия

Фак.№

1

Х. Танушев

10627

2

И. Иванов

11004

3

Б.Андонов

11005

4

И. Петков

11006

5

Г. Борисов

11009

6

Х. Дамянов

11010

7

Г. Радосов

610974

8

С. Иванова

610977

9

К. Попянкова

610979

10

А. Гичева

610980

11

Р. Предова

610982

12

Ц.Цонева

610984

13

М.Станчева

610985

14

Й.Софков

610961

15

И. Иванов

610967

 

 

22 СЕУ – „Г.С. Раковски”- бул. „Витоша” № 134 срещу НДК

водещ преподавател: гл.ас. ЦВЕТА ДИМИТРОВА

на 07.01.2019г. - 13.00ч. в училището

Име, фамилия

Фак.№

1

С. Николов

11012

2

И. Петров

11028

3

З. Ценов

11037

4

К. Атанасов

11055

5

Р. Радулов

11059

6

Д. Пенева

10923

7

О. Вълчанов

11003

8

В. Тачев

610935

9

Н. Кръстев

610938

10

Ж. Горбанов

610944

11

М. Якубов

610960

12

И. Аджов

610966

13

Б. Велев

610971

14

К. Бончев

610990

15

П. Павлов

610993

  

 

157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“- кв. Слатина, ул.“Слатинска“ №35

водещ преподавател: гл.ас. КОРНЕЛИЯ НАЙДЕНОВА

на 07.01.2019г. - 11.00ч. 420 каб.-НСА

Име, фамилия

Фак.№

1

А. Антонов

11008

2

П. Друмев

11014

3

Х. Георгиев

11015

4

А. Здравков

11017

5

П. Лятова

11018

6

С. Гошев

11034

7

И. Котетеров

10603

8

С. Стратиев

611001

9

Д. Смилянова

611040

10

К. Лилова

611060

11

С. Стойчева

611072

12

М. Кендашки

611114

13

П.Петкова

61116

Сподели във Facebook Twitter Share