НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5388179 Картинка 12146606 Картинка 6824688 Картинка 63477 Картинка 5353803 Картинка 11322815 Картинка 4755275 Картинка 2355385 Картинка 10666213 Картинка 12141556

Документи за изпълнение на научни проекти

 
Документи
Договор  за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Финансов доклад по граждански договор
Финансов доклад по граждански договор
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Етичен кодекс
Етичен кодекс
Правилник за дейността на  комисията за етична етика
Правилник за дейността на комисията за етична етика
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share