НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10200538 Картинка 12237671 Картинка 7471475 Картинка 8229401 Картинка 573987 Картинка 2036668 Картинка 11837618 Картинка 937808 Картинка 8057088 Картинка 12268100

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 528261

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Разработка и внедряване на електронна интернет базирана система за дистанционно обучение, администрирането му и обучение за работа със системата“ - AOП 00566-2013-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
26.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-82/26.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 33/09.07.2013 г. - ЗЗД КОД-УПХ
??????? ??? Facebook Twitter Share