НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 972111

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.04.2020
Предмет: Публично състезание - Ремонт и боядисване на покриви на обекти на НСА „Васил Левски” - АОП-00566-2020-0005
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.04.2020 Разяснение по чл 180 ал.1 от ЗОП ИЗХ-341/30.04.2020 г.
13.04.2020 Проект на договор за обособена позиция 4
13.04.2020 Проект на договор за обособени позиции1, 2 и 3
13.04.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 4 Ремонт на ламаринени покриви на НСА
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 3 Ремонт на покрив на Плувен басейн НСА, гр.София,бул.“Прага“ №21
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 2 Ремонт на покрива на Многофункционална спортна зала на НСА в гр.София, Студентски град
13.04.2020 Ценово и Техническо предложение - Обособена позиция № 1 Ремонт на покрива на столова във Водна учебно-спортна база "Несебър", гр.Несебър
13.04.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
13.04.2020 Начална страница на документацията за участие
13.04.2020 Обявление за ОП ИЗХ-316/13.04.2020 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
13.04.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-411/13.04.2020 г., Строителство с основен код 45261000
??????? ??? Facebook Twitter Share