НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 939379

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.09.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП- 00566-2019-0007
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.10.2019 Техническа спецификация
22.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, Руководител служба СО – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
22.10.2019 Начална страница на документацията за участие
21.10.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-1045/16.10.2019 г.
21.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-837/17.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
21.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1521/17.10.2019 г., Доставка с основен код 09310000
Сподели във Facebook Twitter Share