НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 901557

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 18.03.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2019 г. - АОП 00566-2019-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.10.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
11.10.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-823/11.10.2019
07.06.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-480/05.06.2019 г.
07.06.2019 Договор ОП-18/29.05.2019 г., Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, код:15000000
02.05.2019 Решение за класиране ЗП-742/02.05.2019 г.
02.05.2019 Доклад на комисия СЛ-1618/25.04.2019 г., ведно с Протоколи 1 и 2 на Комисия
19.04.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-353/19.04.2019 г.
20.03.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
20.03.2019 Проект на договор
20.03.2019 Ценово предложение
20.03.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
20.03.2019 Начална страница на документация
20.03.2019 Обявление за ОП ИЗХ-251/18.03.2019 г.
20.03.2019 Решение за ОП ЗП-313/18.03.2019 г.,Доставка с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share