НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 870722

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП 00566-2018-0011
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
05.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
05.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, организатор СБД – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
05.10.2018 начална страница документация за участие
05.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-884/03.10.2018 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
05.10.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-1529/03.10.2018 г., Доставка с основен код 09310000
Сподели във Facebook Twitter Share