НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 870165

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 01.10.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г. - АОП 00566-2018-0010
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
05.12.2018 Решение за класиране ЗП-2175/05.12.2018 г.
05.12.2018 Доклад на комисия СЛ-4447/05.12.2018 г.
05.12.2018 Протокол 4 на Комисия
05.12.2018 Протокол 3 на Комисия
05.12.2018 Протокол 2 на Комисия
16.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-1044/16.11.2018 г.
08.11.2018 Протокол 1 на Комисия СЛ-4003/08.11.2018 г.
03.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
03.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
03.10.2018 начална страница документация за участие
03.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-870/01.10.2018 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
03.10.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-1508/01.10.2018 г., Доставка с основен код 15000000
Сподели във Facebook Twitter Share