НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 849386

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.05.2018
Предмет: Публично състезание - Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА - AOП 00566-2018-0008
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
25.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-65/25.01.2019 г.
25.01.2019 Договор ОП-10/16.01.2019 г. Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45236112
11.09.2018 Информация при производство по обжалване ИЗХ-816/11.09.2018 г.
07.08.2018 Решение по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП за определяне на изпълнител ЗП-1279/06.08.2018
07.08.2018 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2864/03.08.2018 г., ведно с всички протоколи от работата на комисията
31.07.2018 Съобщение за отваряне на ценово предложение ИЗХ-748/31.07.2018 г.
09.07.2018 Протокол 1 на комисия - СЛ-2656/09.07.2018 г.
22.06.2018 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-607/22.06.2018 г.
08.06.2018 Разяснение по чл.180 ал.1 от ЗОП ИЗХ-566/08.06.2018 г.
31.05.2018 Проект
31.05.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.05.2018 Приложение 4 и 5 към договора за ОП
31.05.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.05.2018 начална страница документация за участие
31.05.2018 Обявление за ОП ИЗХ-537/31.05.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.05.2018 Решение ЗП-1002/31.05.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45236112
??????? ??? Facebook Twitter Share