НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11178740 Картинка 1439150 Картинка 1624321 Картинка 10485810 Картинка 104746 Картинка 1548687 Картинка 10733473 Картинка 3437596 Картинка 7380476 Картинка 7242282

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 849386

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.05.2018
Предмет: Публично състезание - Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА - AOП 00566-2018-0008
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.01.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-72/29.01.2021 г.
25.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-65/25.01.2019 г.
25.01.2019 Договор ОП-10/16.01.2019 г. Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45236112
11.09.2018 Информация при производство по обжалване ИЗХ-816/11.09.2018 г.
07.08.2018 Решение по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП за определяне на изпълнител ЗП-1279/06.08.2018
07.08.2018 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2864/03.08.2018 г., ведно с всички протоколи от работата на комисията
31.07.2018 Съобщение за отваряне на ценово предложение ИЗХ-748/31.07.2018 г.
09.07.2018 Протокол 1 на комисия - СЛ-2656/09.07.2018 г.
22.06.2018 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-607/22.06.2018 г.
08.06.2018 Разяснение по чл.180 ал.1 от ЗОП ИЗХ-566/08.06.2018 г.
31.05.2018 Проект
31.05.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.05.2018 Приложение 4 и 5 към договора за ОП
31.05.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.05.2018 начална страница документация за участие
31.05.2018 Обявление за ОП ИЗХ-537/31.05.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.05.2018 Решение ЗП-1002/31.05.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45236112
 
??????? ??? Facebook Twitter Share