НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 566663 Картинка 6272062 Картинка 3422297 Картинка 1527538 Картинка 597432 Картинка 11635543 Картинка 8361563 Картинка 8691230 Картинка 10273307 Картинка 12342076

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 849386

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.05.2018
Предмет: Публично състезание - Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА - AOП 00566-2018-0008
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.05.2021 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.01.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-72/29.01.2021 г.
25.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-65/25.01.2019 г.
25.01.2019 Договор ОП-10/16.01.2019 г. Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45236112
11.09.2018 Информация при производство по обжалване ИЗХ-816/11.09.2018 г.
07.08.2018 Решение по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП за определяне на изпълнител ЗП-1279/06.08.2018
07.08.2018 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2864/03.08.2018 г., ведно с всички протоколи от работата на комисията
31.07.2018 Съобщение за отваряне на ценово предложение ИЗХ-748/31.07.2018 г.
09.07.2018 Протокол 1 на комисия - СЛ-2656/09.07.2018 г.
22.06.2018 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-607/22.06.2018 г.
08.06.2018 Разяснение по чл.180 ал.1 от ЗОП ИЗХ-566/08.06.2018 г.
31.05.2018 Проект
31.05.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.05.2018 Приложение 4 и 5 към договора за ОП
31.05.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.05.2018 начална страница документация за участие
31.05.2018 Обявление за ОП ИЗХ-537/31.05.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.05.2018 Решение ЗП-1002/31.05.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45236112
 
??????? ??? Facebook Twitter Share