НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9316090 Картинка 4418361 Картинка 11779044 Картинка 3736120 Картинка 10848932 Картинка 1279465 Картинка 5941536 Картинка 6047084 Картинка 8126715 Картинка 8033242

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 754370

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.10.2016
Предмет: Публично състезание - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2017 г. - АОП 00566-2016-0008
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.03.2018 Обявление ИЗХ-279/20.03.2018 г. за приключване на Договор ОП-10/18.01.2017 г., по обособена позиция 3 - Доставка на пилешко месо и яйца, Метро Кеш енд Кери България ЕООД, ЕИК:121644736
09.02.2018 Обявление ИЗХ-150/09.02.2018 г. за приключване на Договор ОП-11/18.01.2017 г., по обособена позиция 5 - Доставка на бакалски стоки, Метро Кеш енд Кери България ЕООД ЕИК:121644736
07.02.2018 Обявление ИЗХ-135/07.02.2018 г. за приключване на Договор ОП-7/12.01.2017 г., по обособена позиция 4 - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси, Едрина ООД ЕИК:121123555
05.02.2018 Обявление ИЗХ-116/05.02.2018 г. за приключване на Договор ОП-9/12.01.2017 г., по обособена позиция 8 - Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
31.01.2018 Обявление ИЗХ-107/31.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-4/11.01.2017 г., по обособена позиция 6 - Доставка на мляко и млечни продукти, „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
31.01.2018 Обявление ИЗХ-106/31.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-3/11.01.2017 г., по обособена позиция 2 -Доставка на плодове и зеленчуци - „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
31.01.2018 Обявление ИЗХ-105/31.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-2/10.01.2017 г., по обособена позиция 1-"Доставка на хляб" - ЕТ „Македония-Иван Даньовски“ ЕИК:121272823
25.01.2018 Обявление ИЗХ-81/25.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-8/12.01.2017 г., по обособена позиция 7 - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
23.01.2017 Договор ОП-9/12.01.2017 г., по обособена позиция 8 - Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
23.01.2017 Договор ОП-8/12.01.2017 г., по обособена позиция 7 - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
23.01.2017 Договор ОП-4/11.01.2017 г., по обособена позиция 6 - Доставка на мляко и млечни продукти, „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
23.01.2017 Договор ОП-11/18.01.2017 г., по обособена позиция 5 - Доставка на бакалски стоки, Метро Кеш енд Кери България ЕООД ЕИК:121644736
23.01.2017 Договор ОП-7/12.01.2017 г., по обособена позиция 4 - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси, Едрина ООД ЕИК:121123555
23.01.2017 Договор ОП-10/18.01.2017 г., по обособена позиция 3 - Доставка на пилешко месо и яйца, Метро Кеш енд Кери България ЕООД ЕИК:121644736
23.01.2017 Договор ОП-3/11.01.2017 г., по обособена позиция 2 -Доставка на плодове и зеленчуци - „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
23.01.2017 Договор ОП-2/10.01.2017 г., по обособена позиция 1-"Доставка на хляб" - ЕТ „Македония-Иван Даньовски“ ЕИК:121272823
23.01.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-48/23.01.2017 г.
16.12.2016 Решение за класиране ЗП-2610/16.12.2016 г.
16.12.2016 Доклад СЛ-5784/16.12.2016 г.
16.12.2016 Протокол 3 на комисия
16.12.2016 Протокол 2 на комисия
16.12.2016 Протокол 1 на комисия
07.12.2016 Искане по чл.70 ал.1 от ЗОП
30.11.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите предложения ИЗХ-1073/30.11.2016 г.
21.10.2016 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
21.10.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
21.10.2016 Документация - заглавна страница
21.10.2016 Обявление за ОП ИЗХ-964/21.10.2016 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
21.10.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2082/21.10.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share