НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 754370

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.10.2016
Предмет: Публично състезание - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2017 г. - АОП 00566-2016-0008
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.03.2018 Обявление ИЗХ-279/20.03.2018 г. за приключване на Договор ОП-10/18.01.2017 г., по обособена позиция 3 - Доставка на пилешко месо и яйца, Метро Кеш енд Кери България ЕООД, ЕИК:121644736
09.02.2018 Обявление ИЗХ-150/09.02.2018 г. за приключване на Договор ОП-11/18.01.2017 г., по обособена позиция 5 - Доставка на бакалски стоки, Метро Кеш енд Кери България ЕООД ЕИК:121644736
07.02.2018 Обявление ИЗХ-135/07.02.2018 г. за приключване на Договор ОП-7/12.01.2017 г., по обособена позиция 4 - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси, Едрина ООД ЕИК:121123555
05.02.2018 Обявление ИЗХ-116/05.02.2018 г. за приключване на Договор ОП-9/12.01.2017 г., по обособена позиция 8 - Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
31.01.2018 Обявление ИЗХ-107/31.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-4/11.01.2017 г., по обособена позиция 6 - Доставка на мляко и млечни продукти, „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
31.01.2018 Обявление ИЗХ-106/31.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-3/11.01.2017 г., по обособена позиция 2 -Доставка на плодове и зеленчуци - „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
31.01.2018 Обявление ИЗХ-105/31.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-2/10.01.2017 г., по обособена позиция 1-"Доставка на хляб" - ЕТ „Македония-Иван Даньовски“ ЕИК:121272823
25.01.2018 Обявление ИЗХ-81/25.01.2018 г. за приключване на Договор ОП-8/12.01.2017 г., по обособена позиция 7 - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
23.01.2017 Договор ОП-9/12.01.2017 г., по обособена позиция 8 - Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
23.01.2017 Договор ОП-8/12.01.2017 г., по обособена позиция 7 - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода, Стелит 1 ЕООД ЕИК:107544354
23.01.2017 Договор ОП-4/11.01.2017 г., по обособена позиция 6 - Доставка на мляко и млечни продукти, „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
23.01.2017 Договор ОП-11/18.01.2017 г., по обособена позиция 5 - Доставка на бакалски стоки, Метро Кеш енд Кери България ЕООД ЕИК:121644736
23.01.2017 Договор ОП-7/12.01.2017 г., по обособена позиция 4 - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси, Едрина ООД ЕИК:121123555
23.01.2017 Договор ОП-10/18.01.2017 г., по обособена позиция 3 - Доставка на пилешко месо и яйца, Метро Кеш енд Кери България ЕООД ЕИК:121644736
23.01.2017 Договор ОП-3/11.01.2017 г., по обособена позиция 2 -Доставка на плодове и зеленчуци - „Фууд Деливъри експрес“ ЕООД ЕИК:115755582
23.01.2017 Договор ОП-2/10.01.2017 г., по обособена позиция 1-"Доставка на хляб" - ЕТ „Македония-Иван Даньовски“ ЕИК:121272823
23.01.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-48/23.01.2017 г.
16.12.2016 Решение за класиране ЗП-2610/16.12.2016 г.
16.12.2016 Доклад СЛ-5784/16.12.2016 г.
16.12.2016 Протокол 3 на комисия
16.12.2016 Протокол 2 на комисия
16.12.2016 Протокол 1 на комисия
07.12.2016 Искане по чл.70 ал.1 от ЗОП
30.11.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите предложения ИЗХ-1073/30.11.2016 г.
21.10.2016 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
21.10.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
21.10.2016 Документация - заглавна страница
21.10.2016 Обявление за ОП ИЗХ-964/21.10.2016 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
21.10.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2082/21.10.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share